Wydawnictwo WIMANA
Popularnonaukowe
 • Autor: Józef Wybicki, opr. i uzup. biografii Zenon Gołaszewski
  Tytuł: Pamiętniki Józefa Wybickiego w nowym opracowaniu
  ISBN: 978-83-950535-4-2
  Rok wydania: 2018
  Format: A5
  Liczba stron: 398
  Oprawa: twarda

  Pamiętniki Józefa Wybickiego; opracowanie i uzupełnienie biografii Zenon Gołaszewski

  (wyd. I, 2018)

  Wszyscy Polacy wiedzą, że Józef Wybicki (1747-1822) jest autorem polskiego hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego. Ten gorący patriota wsławił się również wystąpieniem na sejmie w 1768 r. przeciwko działaniom ambasadora rosyjskiego, był uczestnikiem konfederacji barskiej i insurekcji kościuszkowskiej oraz współzałożycielem Legionów Polskich we Włoszech. Ale pozostawił też po sobie interesujące Pamiętniki, w których opisuje dzieje swego życia od lat najmłodszych do czasu utworzenia Księstwa Warszawskiego.

  Obecne wydanie Pamiętników J. Wybickiego jest nowym opracowaniem dokonanym przez historyka i pisarza Zenona Gołaszewskiego. Pamiętniki zostały przełożone na język współczesny oraz uzupełnione biografią ich Autora w tych miejscach, gdzie ten pozostawił w nich luki, być może z myślą, by je w przyszłości uzupełnić. Dodatkowo zaopatrzone zostały w indeksy: osobowy i nazw geograficznych.

 • Autor: Zenon Gołaszewski
  Tytuł: Bracia polscy zwani arianami
  ISBN: 978-83-950535-1-1
  Rok wydania: 2018
  Format: A5
  Liczba stron: 200
  Oprawa: miękka

  Wyd. II

  Opis: W Rzeczypospolitej Obojga Narodów zrodził się najbardziej spekulatywny w ówczesnym świecie ruch religijno-społeczny – Bracia polscy. O jego potędze intelektualnej świadczy to, że jeszcze w okresie Oświecenia takie pojęcia, jak: racjonalizm, etyka czy tolerancja kojarzono z wypracowanymi przez nich ideami. Jak pisał Pierre Bayle, jeden z prekursorów francuskiego Oświecenia, długo wierzono, że doktryna braci polskich może zdominować Europę. Nic dziwnego – ich idee rozprzestrzeniły się niemal po całym kontynencie, a również w Ameryce Północnej. Dzisiaj powracają do nas jako niejedna z zasad, którymi kieruje się współczesny, cywilizowany świat. Wypadałoby więc co nieco wiedzieć na temat tego ruchu: jak powstał, jak się kształtował, dlaczego wzbudzał emocje i gorące dyskusje wśród ówczesnych środowisk intelektualnych? Niniejsza książka stara się w przystępny sposób odpowiedzieć na te i na wiele innych pytań dotyczących braci polskich.

 • Autor: Jan Wołucki
  Tytuł: Eryk Pomorski, z łaski Boga i z woli Margete…
  ISBN: 978-83-948079-3-1
  Rok wydania: 2017
  Format: A5
  Liczba stron: 248
  Oprawa: miękka

  Opis: Pierwsza w Polsce tak pełna monografia poświęcona urodzonemu i pochowanemu w Darłowie księciu Bogusławowi z rodu Gryfitów, który przyjąwszy imię Eryk został królem Danii, Norwegii i Szwecji.

  read more

 • Autor: Zenon Gołaszewski
  Tytuł: Słowianie północni (od starożytności po wiek XII)
  ISBN: 978-83-948079-9-3
  Rok wydania: 2017
  Format: A5
  Liczba stron: 294
  Oprawa: twarda

  Opis: Pierwsza w Polsce tak pełna monografia poświęcona Słowianom nadbałtyckim, zamieszkującym w czasach ich rozkwitu (przypadającego na drugą połowę wczesnego średniowiecza) ziemie od dolnej Wisły po dolną Łabę – od Gdańska po Lubekę. Autor – nadając tym Słowianom miano „Słowian północnych” – w pierwszej części książki zajmuje się ich etnogenezą i najdawniejszymi dziejami, stawiając tezę, mocno osadzoną w źródłach, o ich starożytności na kontynencie północnoeuropejskim. Konkluduje: „Słowianie północni stanowili w Europie jakby forpocztę, awangardę, która o wiele stuleci wyprzedziła wielką słowiańską falę migracji z przełomu V/VI w. n.e. Można powiedzieć, że dla pozostałych Słowian byli i są jak gdyby starszymi braćmi”. Druga część książki, uwzględniając prace wielu historyków, również te najnowsze, poświęcona jest dziejom politycznym Słowian północnych.

  Książka, pisana żywym językiem i nie bez polemicznego zacięcia, skierowana jest do szerokiego grona czytelników, zainteresowanych zarówno historią, jak i dziejami samej Słowiańszczyzny.

  Książka została nagrodzona w Konkursie Wydawnictw Literatury Pomorskiej Costerina 2017 w dziedzinie opracowań naukowych.

  read more

Страница 1 из 11