Wydawnictwo WIMANA
Alfabetyczny katalog tytułów

A jutro cały świat…

Aleksander i piękna Helena

Baśnie z Grodu Neptuna

Boski Neron

Bracia polscy zwani arianami

Bunt

Dziennik podróży do Polski

Eryk Pomorski z łaski Boga i z woli Margete…

Imperium Rzymskie od czasów najdawniejszych do pierwszych cesarzy

Kawalerowie Virtuti. Rzecz o Westerplatczykach

Król Mieszko

Mieszko wnuk Mieszka

Mojsław władca doskonały

Odyseja Homera prozą

Pamiętniki Jana Paska w przekładzie na język współczesny

Pamiętniki Józefa Wybickiego w nowym opracowaniu

Panienka z okienka (we współczesnej szacie językowej)

Słowianie północni

Szepty Raduni, szepty Motławy. Rzecz o najsławniejszym pomorskim rozbójniku

Wehikuł czasu

Złota Twierdza