Wydawnictwo WIMANA
Popularnonaukowe
 • Autor: Zenon Gołaszewski
  Tytuł: Imperium Rzymskie - od czasów najdawniejszych do pierwszych cesarzy
  ISBN: 978-83-956706-4-0
  ISBN: 978-83-956706-4-0
  Rok wydania: 2021
  Format: A5
  Liczba stron: 688
  Oprawa: twarda

  Imperium Rzymskie to liczące blisko 700 stron kompendium wiedzy o starożytnym Rzymie, począwszy od zarania jego dziejów po pierwszych cesarzy (dynastię julijsko-klaudyjską).

  Książka poświęcona jest głównie historii politycznej. Wyłania się z niej obraz Rzymianina-zdobywcy poszerzającego terytorium swego państwa do rozmiarów imperium bezwzględnymi metodami. Droga rozwoju oznaczała, niestety, zagładę wielu istnień ludzkich na podbijanych terytoriach, zniewolenie oraz wyzysk pozostałych przy życiu. Wieloma krwawymi zgłoskami pisana jest również historia wewnętrzna, nacechowana wojnami domowymi, walkami o pozycję społeczną oraz o prawa obywatelskie. Oprócz tych niewątpliwych cieni są też i blaski kształtującego się Imperium. Zmysł organizacyjny Rzymian, ich upodobanie do tworzenia prawa, przyswajanie dorobku naukowego i kulturalnego Greków, możliwość posługiwania się w całym Imperium zaledwie dwoma językami (łacińskim i greckim), jedną monetą, i wreszcie pokój w obrębie granic, tzw. Pax Romana – a przez to swobodne i w miarę bezpieczne przemieszczanie się ludzi, towarów oraz idei – stworzyło z czasem fundament pod coś, co dzisiaj zwiemy „europejskością” w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

  Zenon Gołaszewski – historyk, tłumacz i pisarz – stara się w sposób przystępny poprowadzić Czytelnika przez meandry tej historii, w czym wspomagają go liczne odwoływania się do pisarzy starożytnych. Książka wzbogacona jest wieloma mapkami, ilustracjami oraz indeksami osób i nazw geograficznych.

 • Autor: Józef Wybicki, opr. i uzup. biografii Zenon Gołaszewski
  Tytuł: Pamiętniki Józefa Wybickiego w nowym opracowaniu
  ISBN: 978-83-950535-4-2
  Rok wydania: 2018
  Format: A5
  Liczba stron: 398
  Oprawa: twarda

  Pamiętniki Józefa Wybickiego; opracowanie i uzupełnienie biografii Zenon Gołaszewski

  (wyd. I, 2018)

  Wszyscy Polacy wiedzą, że Józef Wybicki (1747-1822) jest autorem polskiego hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego. Ten gorący patriota wsławił się również wystąpieniem na sejmie w 1768 r. przeciwko działaniom ambasadora rosyjskiego, był uczestnikiem konfederacji barskiej i insurekcji kościuszkowskiej oraz współzałożycielem Legionów Polskich we Włoszech. Ale pozostawił też po sobie interesujące Pamiętniki, w których opisuje dzieje swego życia od lat najmłodszych do czasu utworzenia Księstwa Warszawskiego.

  Obecne wydanie Pamiętników J. Wybickiego jest nowym opracowaniem dokonanym przez historyka i pisarza Zenona Gołaszewskiego. Pamiętniki zostały przełożone na język współczesny oraz uzupełnione biografią ich Autora w tych miejscach, gdzie ten pozostawił w nich luki, być może z myślą, by je w przyszłości uzupełnić. Dodatkowo zaopatrzone zostały w indeksy: osobowy i nazw geograficznych.

 • Autor: Zenon Gołaszewski
  Tytuł: Bracia polscy zwani arianami
  ISBN: 978-83-950535-1-1
  Rok wydania: 2018
  Format: A5
  Liczba stron: 200
  Oprawa: miękka

  Wyd. II

  Opis: W Rzeczypospolitej Obojga Narodów zrodził się najbardziej spekulatywny w ówczesnym świecie ruch religijno-społeczny – Bracia polscy. O jego potędze intelektualnej świadczy to, że jeszcze w okresie Oświecenia takie pojęcia, jak: racjonalizm, etyka czy tolerancja kojarzono z wypracowanymi przez nich ideami. Jak pisał Pierre Bayle, jeden z prekursorów francuskiego Oświecenia, długo wierzono, że doktryna braci polskich może zdominować Europę. Nic dziwnego – ich idee rozprzestrzeniły się niemal po całym kontynencie, a również w Ameryce Północnej. Dzisiaj powracają do nas jako niejedna z zasad, którymi kieruje się współczesny, cywilizowany świat. Wypadałoby więc co nieco wiedzieć na temat tego ruchu: jak powstał, jak się kształtował, dlaczego wzbudzał emocje i gorące dyskusje wśród ówczesnych środowisk intelektualnych? Niniejsza książka stara się w przystępny sposób odpowiedzieć na te i na wiele innych pytań dotyczących braci polskich.

 • Autor: Jan Wołucki
  Tytuł: Eryk Pomorski, z łaski Boga i z woli Margete…
  ISBN: 978-83-948079-3-1
  Rok wydania: 2017
  Format: A5
  Liczba stron: 248
  Oprawa: miękka

  Opis: Pierwsza w Polsce tak pełna monografia poświęcona urodzonemu i pochowanemu w Darłowie księciu Bogusławowi z rodu Gryfitów, który przyjąwszy imię Eryk został królem Danii, Norwegii i Szwecji.

  Nakład wyczerpany

  read more

 • Autor: Zenon Gołaszewski
  Tytuł: Słowianie północni (od starożytności po wiek XII)
  ISBN: 978-83-948079-9-3
  Rok wydania: 2017
  Format: A5
  Liczba stron: 294
  Oprawa: twarda

  Opis: Pierwsza w Polsce tak pełna monografia poświęcona Słowianom nadbałtyckim, zamieszkującym w czasach ich rozkwitu (przypadającego na drugą połowę wczesnego średniowiecza) ziemie od dolnej Wisły po dolną Łabę – od Gdańska po Lubekę. Autor – nadając tym Słowianom miano „Słowian północnych” – w pierwszej części książki zajmuje się ich etnogenezą i najdawniejszymi dziejami, stawiając tezę, mocno osadzoną w źródłach, o ich starożytności na kontynencie północnoeuropejskim. Konkluduje: „Słowianie północni stanowili w Europie jakby forpocztę, awangardę, która o wiele stuleci wyprzedziła wielką słowiańską falę migracji z przełomu V/VI w. n.e. Można powiedzieć, że dla pozostałych Słowian byli i są jak gdyby starszymi braćmi”. Druga część książki, uwzględniając prace wielu historyków, również te najnowsze, poświęcona jest dziejom politycznym Słowian północnych.

  Książka, pisana żywym językiem i nie bez polemicznego zacięcia, skierowana jest do szerokiego grona czytelników, zainteresowanych zarówno historią, jak i dziejami samej Słowiańszczyzny.

  Książka została nagrodzona w Konkursie Wydawnictw Literatury Pomorskiej Costerina 2017 w dziedzinie opracowań naukowych.

  read more

Страница 1 из 11

Slider 1. IMPERIUM RZYMSKIE
Slider 2. ALEKSANDER I PIĘKNA HELENA
Slider 3. BUNT
Slider 4. ODYSEJA PROZĄ
Slider 5. TRYLOGIA
Slider 6. SZEPTY RADUNI
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow