Wydawnictwo WIMANA
O nas

 

Na teraźniejszość każdego z nas składa się szeroko pojęta przeszłość, zarówno w sensie historycznym, jak i nabytych doświadczeń życiowych, oraz przyszłość w aspekcie planów i wizji, które są motorem naszych działań w teraźniejszości.

Odzwierciedleniem takiego spojrzenia jest proponowana Czytelnikom tematyka naszego wydawnictwa od sięgających starożytności książek historycznych po wybiegającą w przyszłość literaturę fantastycznonaukową.

Naszemu wydawnictwu nadaliśmy nazwę WIMANA. Wimany w starożytnych księgach hinduizmu oznaczały pojazdy, w których przybywali z odległych rejonów Wszechświata na Ziemię bogowie, by pouczać ludzi i wpływać na przyspieszanie ich rozwoju cywilizacyjnego. Ponieważ do wiman odwołują się zarówno badacze starożytności jak i pisarze sf, uznaliśmy, że nazwa ta stanowić będzie swoistą klamrę spinającą z sobą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.